V zmysle § 7 ods.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov , vznikol školský úrad 1.júla 2004.

Územná pôsobnosť Spoločného školského úradu : MČ Devínska Nová Ves

                                                                                        MČ Záhorská Bystrica

 

 

 

Novinky

UPLATNENIE

10.02.2020 14:22
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako realizátor projektu Uplatnenie - po stopách absolventov spustilo portál uplatnenie.sk. Portál sleduje uplatnenie absolventov, ukazuje, koľko zarábajú a ako dlho im trvalo nájsť si trvalé miesto. K dispozícii sú informácie o študentoch, ktorí...

Oznámenie o zápise

10.02.2020 14:20
OZNÁMENIE   o povinnom zápise detí do 1.ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021   Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v súlade so...

Príspevok 100,-€ pre prváka

23.08.2019 11:47
V platnosti je novela zákona o prídavku na dieťa, ktoré si začne plniť povinnú školskú dochádzku.Ide o jednorazové navýšenie príspevku o 100,-€, ktoré bude vyplatené v októbri rodičom. Viac na: www.zakonypreludi.sk/zz/2019-226  

Prevádzka MŠ

01.07.2019 15:28
Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2019 bude nasledovná: v mesiaci júl od 1. 07. do 26. 07. 2019 bude v prevádzke MŠ M. Marečka č. 16, MŠ J.Smreka 8 v mesiaci august od 29. 07. do 23. 08. 2019 bude v prevádzke MŠ M. Marečka 20, MŠ P. Horova 3

Výberové konanie

28.05.2019 14:00
Mestská časť Bratislava-Petržalka vyhlásila výberové konanie na  miesta riaditeľov 21 materských škôl. Viac v časti Výberové konanie

Návrh VZN

28.05.2019 13:58
Z dôvodu zmien finančných pásiem sa aktualizuje VZN o výške príspevku na nákup potravín. Viac v aktualitách.

Predstavenie ENVIROUČEBNE SANDBERG

28.03.2019 14:22
Bratislavské regionálne ochranárske združenie v spolupráci s mestskou časťou Devínska Nová Ves, Vás srdečne pozývajú na predstavenie prírodnej ENVIROUČEBNE SANDBERG, nachádzajúcej sa na jednom z najcennejších prírodných miest Bratislavy. Za účasti pána starostu Devínskej Novej Vsi...

Prijímanie detí do MŠ

13.03.2019 16:45
Oznámenie   o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie  v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves pre školský rok 2019/2020   V zmysle § 59  ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní...

Zápis do 1.ročníka

25.02.2019 09:17
OZNÁMENIE  o povinnom zápise detí do 1.ročníka základných škôl pre školský rok 2019/2020 Termín a čas zápisu :   piatok  26. apríla 2019                     od 15,00 hod.  do...

Podpor svoju školu

05.10.2018 12:44
Zahlasuj a podpor svoju školu nanovylevel.sk/
1 | 2 | 3 | 4 >>